Hain Teröritler size kalmayacak bu Büyük Türkiye

2017-01-05 23:58:00

Bu teröristlere yarım ve yataklık edenlerin, bunlara bu hain katliam imkanı veren hainlerin,adilerin ne insanlık ile, ne din ile,ne hayat sevgisiyle, ne dostluk ile, ne sevgi duygusu ile, ne yaşam ile, alakaları var, Türkiye ye bir kin, nefret veya toprak mı davanız var, amacınız nedir Türkiye ile be hainler. Bu topraklar kolay mı kazanıldı, bu insanlar kolay mı dünya ya geldi. pisi pisine ölüme gidiyorlar sizin pis hain saldırılarınız ile. Erkek iseniz kurun bir ordu çıkın Türk'ün karşısına, adam gibi savaşın, korkak gibi tek tek terör saldırıları ile.suikastlar ile gelmeyin karşımıza...O zaman görün Türk ün gücünü..Ama ne yaparsanız yapın Türkiye laik,cumhuriyetçi,özgürlükçü,devletçi,milliyetçi,anayasaya bağlı kalacaktır, tek bir toprağını size bırakmayacaktır. Devamı

Fotoğraf

2016-08-30 00:21:00
Fotoğraf |  görsel 1
Fotoğraf |  görsel 2
Fotoğraf |  görsel 3
Fotoğraf |  görsel 4
Fotoğraf |  görsel 5
Fotoğraf |  görsel 6
Fotoğraf |  görsel 7
Fotoğraf |  görsel 8
Fotoğraf |  görsel 9

büyüksün atammm Devamı

Fotoğraf

2016-08-30 00:43:00
Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

BaşlıkYeni Asgari Ücret ve 100 TL Sigorta Prim Desteği

2016-08-10 22:53:00

Yeni Asgari Ücret ve 100 TL Sigorta Prim Desteği Tarih: 19 Ocak 2016 / 16:12Kategori: Asgari Ücretler, Makaleler, SGK Teşvikleri  Yazdır E-posta Mustafa Bahadır ALTAŞ SM.Mali Müşavir mba444@mynet.com 2016 Yılında uygulanacak olan asgari ücretin brüt 1.647,00 TL/ay. Net (AGİ dahil) 1.300,99 TL olarak açıklanmasından sonra asgari ücrette yaklaşık yüzde otuzluk bir artışın işçilik maliyetine önemli yük getireceği gerekçesiyle iş dünyası tarafından hükümetten asgari ücret artışına bağlı olarak vergi ve sigorta primi desteği talep edilmişti. 14 Ocak 2016 Perşembe TBMM görüşülen ve kabul edilen 6661 Sayılı “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yer alan 17 nci madde düzenlemesiyle işverenlerin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenerek işletmelere sigorta primi desteği sağlandı. TBMM kabul edilen kanun resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Yasada yer alan işçi başına 100 TL destekten işçi sayısı sınırlaması olmaksızın tüm özel sektör işyerleri yararlanacaklardır. Yapılan düzenlemeye göre uygulama ise şöyle olacak sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 1 Ocak 2016 tarihinden önce faaliyette bulunan ve faaliyetine devam eden işyerlerinde 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85,00 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen ay... Devamı

EMEKLİLİK TE BİRLEŞTİRME

2016-08-10 22:25:00

Emeklilik Süresinde Son Yedi Yıl Tarih: 8 Ağustos 2016 / 10:46Kategori: Makaleler  Yazdır E-posta Ali Kemal TERZİ İş Müfettişi akemaltr19@gmail.com Giriş Emeklilik konusu ve hizmet birleştirme durumu  en başta bilinmesi gereken sosyal güvenlik haklarından biridir. Hizmet birleştirme konusu, 01/06/1983 tarihinde yürürlüğe giren 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun ile çalışma hayatımıza girmiştir. Bu makalede, çalışma hayatında emeklilikte son yedi yıl kuralı (2520 gün) ve düzenlemeleri ele alınacaktır. Hizmet Birleştirmesi ve Emeklilik Ülkemizde, 01/06/1983 tarihinde yürürlüğe giren 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunla hizmetlerin birleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. (1) Bu kapsamda, 2829 sayılı kanunla hizmet birleştirmesi kapsamında değerlendirilebilecek hizmet süreleri, – 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa, – 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa, – 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, – 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa, – 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa (BAĞ-KUR), – 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci Maddesine Göre Kurulan Emekli Sandıklarına, tabi olarak ve emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenerek geçen hizmet sürelerinin birleştirilebileceği belirtilmiştir. 2829 sayılı Yasayla hizmet birleştirmesi süreci, nüfusun tümüne, hakkaniyete uygun, eşit ve kaliteli sağlık hizmeti s... Devamı